Odštampajte ovu stranicu

Pleme F20

Pleme F20 nastalo je iz upućenosti stigmatizovanih ljudi, obolelih od šizofrenije, jednih na druge. Shvatili smo da je samoorganizovanje najbolji način da zaštitimo sebe i stvaramo van okvira vizuelnih psihoterapija koje su za nas osmislili stručnjaci. Osmislili smo svoju terapeutsku metodu koja je postala obavezna inicijacija svakog člana. Prilikom inicijacije, član stvara nekoliko crteža koji predstavljaju rascep njegove ličnosti. Radovi se izrežu po spoljnoj ivici i postavljaju uspravno na podlogu, i potom se obasjaju svetlošću, pri čemu se dobija njihova senka na zidu. Senka koja objedinjuje svetlošću obasjane izrezane crteže je konkretna figura, uglavnom neke životinje, i po njoj novi član dobija plemensko ime pod kojim dejstvuje u plemenu i kojim se predstavlja u javnosti. Plemensko ime dopušta članu da sakrije identitet od javnosti jer je dogovor članova plemena da ostane anoniman onaj ko to želi. Kroz pleme je dosad prošlo trinaest ljudi, a trenutno su u plemenu aktivni: Riba (poglavica), Konj (šaman), Vidra, Meda i Kamila.

www.facebook.com/plemef20

Podelite na društvenim mrežama