Odštampajte ovu stranicu

Tony Maslic

Tony Maslic (1970, Breda, Holandija) postmedijalni umetnik koji je koristio mnoštvo različitih medija, a najviše u transdisciplinarnim instalacijama. Kroz svoje radove istražuje odnose prostora sa politikom, društvenom ekonomijom, psihologijom, urbanizmom, predratnim i posleratnim društvenim sukobima, nasiljem, propagandom i populizmom, kulturnim identitetima, grupnim ponašanjem i kolektivističkom dinamikom, efektima kapitalizma i konzumerizma, društvenim i kulturnim pomeranjima, kao i dihotomijom digitalnog virtuelnog domena spram fizičkog, materijalnog sveta. Trenutno istražuje mogućnosti računarske svesti na način kako je razvijana kroz hiperobjekte poput metropola. Bio je osnivač i inicijator međunarodne andergraund umetničke mreže „Noise of Coincidence“. Bio je kustos i producent na 11 međunarodnih umetničkih događaja. Učestvovao je na raznim izložbama širom sveta, a sada se posvetio doktorskim studijama na School for Creative Media Gradskog univerziteta u Hongkongu.

www.tonymaslic.com

Podelite na društvenim mrežama