Izložba slika, fotografije i skulpture - TOXIC

Umetnička kolaborativna grupa Dim Tim

Otvaranje: 14. septembar, u 19.00

Ocenite kvalitet ovog programa

(2 glasova)

Projekat izložbe Toxic je nastao kao rezultat promišljanja autora o svetu koji nas okružuje i svim opasnostima koje su posledica dejstva čoveka, a sa idejom pokretanja konativnih i emocionalnih procesa kod publike. Tematski okvir dotiče ekologiju, pandemiju, globalizaciju, sećanje, slobodu, kao i status umetnika u aktuelnim društvenim okolnostima. Metodološki, to je interakcija niza asocijativnih vizuelnih referenci i simbola. Izložba se može percipirati kao celina ili skup od 6 stanci / kabineta, ali i kao niz autonomnih radova. Projekat Toxic je realizovan u medijima slike, fotografije, videa i instalacija. To je najneposredniji jezik kojim se može otkrivati i ukazati na skriveno pojedinačno značenje egzistencije. To su forenzički precizno uzeti slojevi samog života, odnosno mikroskopski tanki rezovi tkiva egzistencije kao kompleksni uvidi u preseke neminovnosti istorijskog sleda.

Toxic je reč koja je prema Oksford rečniku obeležila 2018. godinu. Pretraga reči Toxic na internetu je bila povećana za 45 %, a zabeležena je njena primena u raznovrsnim kontekstima. Nije potrebno posebno isticati da je ta reč tanka nit koja povezuje sve radove na ovoj izložbi. Toxini / otrovi su globalna pojava i svuda su oko nas, u vazduhu, vodi, u lancu ishrane, ali ne treba zanemariti vizuelno i mentalno zagađenje koje je često i najopasnije. Zagađeni su, pored ambijenta, medijski sadržaji, međuljudski odnosi, kultura i jezik. Zahvaćeni su urbani, socijalni, ekonomski, politički i verski diskurs. Pandemija COVID-19 je najnoviji primer u nizu.

Slavko Timotijević o Umetničkoj kolaborativnoj grupi Dim Tim između ostalog piše:

Dim Tim je autentični analitičar mnoštva procesa u svetu i unutar kulturne sredine u kojoj se kreće i na taj način evocira kreativnost, mišljenje i sve ono što je podsticajno u protivrečnostima društvenih prilika u kojima živimo.

Programska struktura kolaborativne grupe Dim Tim bazirana je prevashodno na odnosu umetnika/grupe prema manifestacijama društvenih tokova, posebno onih koji se tiču, utiču, podstiču ili ometaju veoma osetljivu mrežu unutar koje se odvija kultura. Dim Tim smatra da je svaka umetnička aktivnost, ako nije direktno primenljiva, utopijska i, iako utopijska, ona je nedvosmisleno učinkovita kao ona vrsta fundamentalne aktivnosti koja definiše individualnog čoveka i ljudsku vrstu. Stoga se istraživanje ove grupe usmerava na analizu novih odnosa u društvu podstaknutih novim tehnologijama, društvenim mrežama, paralelnim i trećim svetovima koji nastaju preklapanjem užurbane stvarnosti i virtuelne realnosti. Njihova je namera, stoga, da uspostavljaju funkcionalne korelacije između laboratorijskih karakteristika sopstvenog dela i javnosti.

Dim Tim https://dimtimart.wordpress.com ima iza sebe petnaest samostalnih izložbi, dvadeset jednu grupnu izložbu, dvadeset šest murala, kao i skulpture u javnom prostoru, u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Austriji, Italiji, Nemačkoj, Francuskoj, Švajcarskoj i Vijetnamu.

Projekat su podržali Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije i grad Pančevo.

Slika

Informacije o programu:

Podelite na društvenim mrežama

O nama

 

Vojvode Živojina Mišića 4

26101 Pančevo, Srbija

 

+381 (0)13 440 944

+381 (0)13 440 945

Vesti

Program