REPULSE

Izložba slika i crteža

Otvaranje: 8. septembar, u 19.00

Ocenite kvalitet ovog programa

(2 glasova)

Anja Tončić

Kompozitni likovni odnosi nastali kao produkt udela i uticaja fizičkih teorija o dinamici fluida, subatomskih pojava, teorija refrakcija, kibernetike i intervencijske kombinatorike postavljaju paradoksalni splet organizovane haotičnosti koja postepeno sumira konstruktivne elemente ponuđenog prizora, kao i sva obeležja dekoracije, ali i funkcije prvobitno predstavljenih formi.

Saglasje u istovremenoj slikarskoj obradi i crtačkom principu guste koncentracije linijskih odnosa ima za cilj naglašavanja destabilizacije percepcije pri obrtnom kretanju, koristeći vizuelne metode eksperimentalnih elektromagnetskih interakcija i radio-difuzija.

Linijski pristup samom cikličnom pokretu i iluziji rotacionog kretanja na statičnoj podlozi, poznatim po metodologiji futurizma i kasnijeg op-arta, dovodi do konceptualnog izazivanja inertne pozicije klasičnog crteža koji se na formalno-stilskom planu generiše kroz prikaz slika-pokreta, formi koje su flukturne i ubrzavajuće, iako omeđene konvencionalnim okvirom klasičnog medija.

Ovom serijom crteža i slika autorka predstavlja kinetičke vizije simboličkog kovitlaca kao platformu univerzalnog emotivnog, kognitivnog i socijalnog suočenja putem proučavanja osnova akceleracija i aerodinamičkog otpora, s namerom likovne integracije rezultirajućih pokreta, ritmova i vibracija.

Interferencijski vrtlog preispitane ritmičnosti predvodi celinu prikaza apsorbujući okolne vizuelne elemente u sopstvenu silovitu organizaciju mase, volumena, oscilacija, kao i odnosa svetla i senki, istovremeno koristeći prividno limitiranu pokretnost crtačkog manira kao sredstvo oblikovanja i izraza mišljenja i stava o egzaktnoj kompoziciji, provocirajući formulaciju pitanja o specifičnom problemu i/ili fenomenu samog otpora kao nužnosti i pokretača.

Anja Tončić

 

Anja Tončić (Beograd, Srbija), diplomirala je na osnovnim akademskim studijama 2018, kao i na master studijama 2019, na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku za slikarstvo, pod mentorstvom profesora Milete Prodanovića. Od 2013. godine učestvovala je na preko 85 grupnih i 12 samostalnih izlagačkih umetničkih i naučnih projekata u zemlji i inostranstvu. Od 2019. godine aktivno sarađuje sa Galerijom „X vitamin” u Beogradu. Od 2020. godine je u statusu samostalnog umetnika Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS). Radi na presecima vizuelnih umetnosti, statističke fizike i akustike. Njen rad se fokusira na procese kibernetike, oscilacija, refrakcija i pojam (ciklične) generativnosti, koristeći medije kao što su crtež, instalacije, slikarstvo, zvuk, grafičke tehnike, objekti, fotografije, prostornu dinamiku, kao i primenjenu nauku u likovnim odnosima.

Slika

Informacije o programu:

Podelite na društvenim mrežama

O nama

 

Vojvode Živojina Mišića 4

26101 Pančevo, Srbija

 

+381 (0)13 440 944

+381 (0)13 440 945

Vesti

Program