KERESZTUTON - NA RASKRŠĆU - pozorišno-folklorna predstava

Bekecs Neptancsinhaz iz Bekeča, Transilvanija / Rumunija

Ocenite kvalitet ovog programa

(1 glas)

Bekecs Neptancsinhaz iz Bekeča, Transilvanija / Rumunija
Reditelj – koreograf: Čaba Žolt Tekeš
Kompozitor i urednik: Ištvan Pal Slanina
Scenografija: Elemer Kadar, Čaba Žolt Tekeš
Asistent koreografa: Zoltan Mesaroš
Pomoćni stvaraoci: Čaba Andre, Barna-Žolt Bene, Berta Čila Modošne Almaši, Mate Modoš, Elemer Kadar, Edit Tekeš
Direktor: Barna-Žolt Bene

Izvodi Pozorišno-folklorna plesna grupa Bekeč:
Barna-Žolt Bene, Ester Filep, Zoltan-Jožef Filep, Aliz Đerfi, Balaž Janoš Đerfi, Anita Đerđ, Nimrod-Karolj Kačo, Boglarka Kinda, Tinde Mesaroš, Zoltan Mesaroš, Tamaš Nađ-Keresteši, Žuža Nađ-Keresteši, Ilka-Kristina Ritziu, Čaba Šiklodi, Robert Šuba, Adrien Santo
Pevač: Etel Imola Šamu
Svetlo: Atila Asaloš
Glas: Andor Kovač
Tehničko osoblje: Atila Mađari, Norbert Nimrod Nam

NA RASKRŠĆU – pozorišno-folklorna predstava o stradanju bukovinskih Sekelja

Vodili smo svoje bitke – uvek za sebe, nikada protiv drugih – išli smo svojim putem do kraja, očuvali smo svoju veru, a ta naša vera nas je održala.

Tako je slobodno citirao i svojom verom dopunjavao apostol Pavle stihove iz svog drugog pisma pisanog Timoteju, bajkovitom čiči, Sekelju iz Bukovine, odgovarajući mu na pitanje kako su tako čvrsto uspeli da sačuvaju svoj identitet u tako bezizglednim okolnostima, među toliko prisilnih lutanja i novih početaka kroz koje su prošli. Čovek se naježi kad razmisli o ovoj teškoj rečenici izgovorenoj u velikom miru i s radošću.
Predstava odaje počast Sekeljima koji pokazuju neverovatan primer u ovoj borbi, istrajnosti i konačnoj pobedi, njima koji su se dugo skrivali, puno patili, ali su konačno ponovo pronašli svoju domovinu. Pratimo njihovo putovanje iz Čika posle strašne noći u Sikuleni preko Gimeš kanala do zemlje moldavskih Čango Mađara, a odatle do Bukovine, gde su osnovali pet sela. Oni su na izvanredan način ojačali, ali su ih odatle, usled svetskih ratnih pustošenja dvadesetog veka, mađarske vlasti naselile najpre u Bačkoj, a potom u Prekodunavskoj Mađarskoj, u predeo kotline Tolne. Njihove manje zajednice su se preselile u Transilvaniju, pretežno u regiju Deva, ali postoje bukovinska sekeljska naselja i u Kanadi i Brazilu.

Tokom viševekovnih izazova, susrećući se sa sinovima i kćerima raznih naroda, do danas su očuvali svoje korene, karakter njihove sekeljske kulture koja je u međuvremenu obogaćena mnogim novim elementima. Njihov primer može biti posebno vredna vodilja za sve nas koji živimo u današnje vreme s pregršt teških kriza identiteta.

Slika

Informacije o programu:

Podelite na društvenim mrežama

O nama

 

Vojvode Živojina Mišića 4

26101 Pančevo, Srbija

 

+381 (0)13 440 944

+381 (0)13 440 945

Vesti

Program