KORENI - Goran Mihajlović

Moje likovno izražavanje tematizuje rat i traumatičan sadržaj rata krajem devedesetih na Kosovu i Metohiji. Pejzaž Kosovskog Pomoravlja uzimam kao osnovno polazište za komponovanje slike.

Izložba prikazuje grafike i grafičke instalacije, koje daju presek početne faze istraživanja u okviru doktorskog umetničkog projekta.

Moje grafike su proizvod nastojanja da upotrebljene i odbačene delove metala, plastike, drveta – oplemenim. Naime, od iskorišćenog materijala kolažiram matrice s kojih otiskujem ’nove’, reciklirane ljude.

O nama

 

Vojvode Živojina Mišića 4

26101 Pančevo, Srbija

 

+381 (0)13 440 944

+381 (0)13 440 945

Vesti

Program